Söz

Hobi,Elişleri,Gezi,Doğa,Yaşam,Sanat
Hobby,Handmade,Travel,Nature,Life,Art

HAYATIN CEPLERİNİ BİR SİLKELEYİN HELE,
NELER DÜŞECEĞİNİ BİLEMEZSİNİZ !

3.04.2013

TAG Günleri

DAK(Doğal Afetlerde Kadın Arama Kurtarma)Çalışma Grubu,İl Afet Müdürlüğü,Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği işbirliği çerçevesinde Bornova Doğanlar'da bir grup Toplumsal Afet Gönüllüsü adayına 2 günlük eğitim verildi.
Ülkemiz deprem kuşağında ve deprem öncesi,afet anı ve sonrası yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda bilgilendirildik.
Foto:rhr

Birlik Müdürümüz Atila Altunbulak ve DAK Bşk.Hülya Bilgen


İlk dersimizde halkın afete hazırlık eğitiminden ,SSG (sivil savunma görv.),TAG(toplumsal Afet Gönüllüleri), MAG (Mahalle Afet Gönl.) den sözeden eğitmenimiz Demirkan Sarıkaya 11 yıldır görev yapan, dağ arama kurtarma teknisyeni son derece deneyimli bir uzman.


72 saat içinde yardım gelmesi gereken afet durumlarında ilk müdaheleyi yapacak olan TAG ... görev kapsamında bina kontrolü,yaralılar,haberleşme,lojistik, gibi hayati önem taşıyan unsurlar var.

Bir afet durumunda yardım geciktikçe şiddet artabilir,salgın hastalıklar ortaya çıkabilir.Mahalle ve apt.bazında da bir afet planı oluşturulmalı,tatbikatlar yapılmalı, afetten sonra profesyonel ekipler gelene dek durum kontrol altına alınmalı.Tüm bunlarda etken olacak unsur TAG 'dir ve 
İlkyardım,Tıbbi tedavi-medical ekip,Yangın söndürme,arama kurtarma-hafif arama,Telsiz haberleşmesi,Bilgi toplama,raporlama,dökümasyon,Barınak oluşturma,Psikolojik destek,Yiyecek-su dağıtma gibi görevleri yerine getirir.
bir TAG 'nün öncelikle kendi güvenliğini sağlaması ve hasarlı bina hakkında hüküm verebilecek bilgiye sahip olması gerekir.


Büyük afetlerde ;
Koordinasyon,
Organizasyon,
Haberleşme 
çok önemli, 
Güvenlik sağlanmalı,Artçılara dikkat edilmeli,Hasarlı binaya girilmemeli,olabilecek altyapı sorunları,yangın,panik,yardım azlığı gibi olumsuzluklarda gerekli önlem alınmalı.
Betonarme binalarda Hasar Tesbit ve Şerit Çekerek girişi engelleme..

TAG tarafından Bina Profesyonel Ekipler için işaretlenir,
                                                 N: Girme G:Girilebilir

Dıştaki Yuvarlak Çizgi Prof.Ekip tarafından iş bitince çizilir..


Deprem zararını artıran unsurlardan biri de Yapısal olmayan hasarlardır(klima vs.)
Eşyaları sabitlemek , çıkış yollarındaki engelleri kaldırmak,,,
Ali İhsan Körpeş
Yönetmeliğe uygun bina,Kaliteli doğru malzeme kullanılması,İnşaat çalışanlarının denetlenmesi,Mimar ve Mühendislerce tasarlanması,Afet bölgeleri yönetmeliğine uygun olması(zemin etüdü,bina dayanıklılığı),,,

Aradan zaman geçtikten sonra yapılan ilave katlar da beton kaynaşmaz,ekleme olarak kalır ve dayanıksızdır.

İzinsiz yapılaşma,Malzeme değişikliği,Farklı amaçla kullanım,Tasarım değişikliği yapılmaması gerekenlerdir.

Bir diğer eğitmenimiz Ali İhsan Körpeş; pek çok afet ve arama-kurtarma deneyimi yaşamış ,konusunda uzman; 

Aile afete hazırlık planı yapmalı,evde güvensiz yerleri tesbit etmeli,bir haftalık su ve 3 günlük yiyecek bulundurmalı,Elektrik-su-doğalgaz tesisatını kapatmayı yangın söndürmeyi öğrenmeli,yatağın yanında eldiven,fener ve kapalı ayakkabı bulundurmalı,Deprem geçtikten sonra ateş kullanmamalı.....

Çök-Yat-Kapan  ve Tutun esasına göre güvenli bir bölgede beklemeli(tercihan Çamaşır makinası) , merdivenlere ya da balkona koşmamalıdır.

Bina tahliyesi;
Boşaltmanın nereden ve nasıl yapılacağı,
Toplanma merkezinin önceden belirlenmesi....

AFAD 122
İzmir Sivil Savunma Ar.Kur.Bill.
475 55 15
Afet Acil Durum Başkanlığı

Hafif Arama Kurtarma; 
Kazazedeleri tanımlamak(Kim,Nerede,Ne zaman)
Kazazedelerin enkazdan çıkarılması......
Önce Güvenlik,
Gözle arama,
Tam Sessizlikle Dinleme,,,,Girilen her kapalı ortamda sağdan itibaren odaların aranması gerekir,,
Profesyonel Görevlilere Destek;
-Bina Destekleme(kalas vb),
-El ile enkaz kaldırma, 
-Lojistik Destek,
-Arama yerlerine giriş-çıkış kontrolü...

Arama -Kurtarma mutlaka bir Body(dost) ile yapılmalı....

----TRİAJ----
Ayırma,sınıflandırma olarak adlandırabileceğimiz bu kavram, afet sonrası afetzedelerden önce hangisine müdahale edeceğimiz anlamındadır ve Basit Müdahele ile prof.ekipler gelinceye dek yaralıyı gözetim altında tutmalıdır.

Basit Müdahele;
Responce-Ön Bilinç Kontrolü
Breathing-Solunum Kontrolü
Airway-Hava yolları Kontrolü
Circulation-Nabız KontrolüBak-Dinle-Hisset;
Dakikada 16-20 solunum sayısı normaldir,
Kılcal damar renk dönüşüm testi parmakta bası uygulanmak suretiyle yapılır ve 2 saniyede renk düzelirse normaldir,dolaşım vardır,
"Elimi sık" komutu algılanırsa ön bilinç açıktır,

3 Hayati Tehlike;
-Havayolu Kapanması,
-Kanama,    
-Şok.

İlkyardım çok önemlidir ve bir kazazedenin acil ilkyardım müdahalesi ile kurtulma oranı %40 dır...
Kalp masajı..

Havayolu kapanması:
Beyin 0-1 dakika arasında havasız kalırsa bilinç kaybı oluşur,
4-6 dakikada beyin hücreleri kaybı,geridönüşümsüz hasar oluşur.

İlk müdahalede yapılacak,elle alın bastırılır (boyun zarar görmesin diye),
solunum geldikten sonra başın altına destek konulur..

Kanama:
İnsanda ortalama 5 lt.kan vardır,1 lt kan kaybı ölümcüldür.
Kilomuzla 1/13 oranında kana sahibiz, ör: 60 kg ağırlığında bir kişide 4,6 kg kan vardır.

Atar-Toplar ve Kılcal Damarlarda tehlikeli Kanamalar;
Atar damarda kanama varsa açık renkli ve fışkırır görünümlüdür,
Toplar damarda kanama koyu kırmızı ve sızıntı şeklindedir..

Turnike son alınan kararlarla yasaklanmıştır,genelde etkilenecek alan küçük ise 20 dakikada bir yapılan bir uygulama idi.(kolda kanama varsa yukarıdan yapılan bir turnike ile yara arasındaki mesafe az ise)

Kanayan yer (kol-bacak gibiyse)kalpten yukarı bir mesafeye kaldırılır,temiz bir bez ile bası uygulanır,ya da bir giysi-tişört ile bastırılıp üzeri bağlanır.

Kol üst alt bölgesi ve Kasık bölgesi,Boyun bölgesi Kanamalarında ,yaraya en yakın bölgede bası uygulanır..

Trombosit kanda pıhtılaşmayı sağlar.Yaranın olduğu bölge büyükse sıkıştırarak alanı küçültmeli ve trombosite uygun hale getirerek kanamayı durdurmalı..

Şok:
Vucütta yetersiz kan dolaşımı ve hücrelere yetersiz O2 gitmesi sonucu hücrelerden ısı ve atık maddelerin yeterince uzaklaştırılamamasıdır.

Üç Önemli Müdahele:
SDB
-Solunum
-Dolaşım
-Bilinç
Sınıfta Triaj tatbikatı yaptık,Siyah(ölü),Kırmızı(acil),Sarı(ikincil),Yeşil(hafif) olmak üzere işaretlendirildik.. 

Bu arada gülme krizlerimiz de tutmadı değil)))
Şok Belirtileri:
--Soluk ,soğuk ve nemli bir cilt
(Dolaşım yeterli değilse)
--Hızlı ve yüzeysel Solunum
(yeterince O2 olmadığından)
--Hızlı Nabız
--Susuzluk Hissi
--Değişken Bilinç
(zihin karışıklığı,zaman-mekandan habersizlik)
Kazadan sonra 5 saat süreyle gözetim altında tutulmalı...

Şok durumunda İlk Müdahele;
Sırtüstü yatırıp ayaklar yükseğe kaldırılmalı,
Kanama kontrol altına alınıp,
Battaniye örtülmeli,
Baş yana çevrilmeli...

Heimlich Manevrası:
0-1 yaş arası bebeğe ve hamileye uygulanmaz..
Bebek sırtına el kaydırarak hafifçe vurulur..
Hamilede yumrukla göğse bası uygulanır..
Crush Sendromu:
II.Dünya Savaşında Londra'nın bombalandığı dönemlerde , enkazdan hafif yaralı ya da yaralanmadan çıkanların bir-iki gün içinde ölmesi sonucu ortaya çıkan bir tesbittir ve adına crush sendromu denir. 
Nekroz oluşan hücreler(hücre ezilmesi)de K(potasyumun açığa çıkması sonucu oluşan ölümlerdir.
Böbreklerimiz filtre görevi görür,nekroz dokular,üzerindeki ağırlık kalkınca(enkaz) açığa çıkan partiküller(nekroz hücreler) böbreğe gider ve filtreyi tıkar,ölüm gerçekleşir..
K (potasyum ) kana karışarak kalp krizine neden olur..
700 kişi Marmara depreminde böbrek yetersizliğinden ölmüştür.

Kurtuluş Ölümü(Bergunstod)
Yüksek oranda Adrenalin hormonu kişiyi canlı tutar ve sıkışma,yaralanma olmadığı halde kişi kurtulduğu anda bu hormon seviyesi hızla düşer ve ölüme sebebiyet verir...

İlk gün eğitilmiş arama-kurtarma köpekleriyle tanıştık ve göz kamaştıran bir gösteri izledik,eğitim alanındaki enkaz ,su altı arama-kurtarma havuzu,duman odası,tırmanma kulelerini inceledik,bilgi aldık..

Zeyno
Korsan


Duman Odası,önü cam ,içerisi dumanla doldurulup kurtarma tatbikatı yapılıyor.

Tırmanma kulesi

Su altı arama-kurtarma tatbikat havuzu
İkinci günü eğitim alanında enkaz hakkında ve SSB nin özel aracı hakkında bilgilendirildik..


Herkesi TAG için ücretsiz eğitime davet ediyoruz.
(Yangın ,Telsiz Eğitimlerine de katılarak sertifika alabilir,,TAG olabilirsiniz)

1 yorum :

ayamaya dedi ki...

Ne kadar önemli bir paylaşım, teşekkürler, herkes bilinçli olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine iştirak etse geleceğimiz daha parlak olur eminim :)